Aikido Říčany 

Prožitkové zpívání

Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Písničky budeme zpívat vícehlasně: souzvuky a harmonie umocňují a kultivují sdílení pocitů a emocí.


Společné zpívání je vhodné pro každého, kdo se chce seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo kdo si chce prostě jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří mají o sobě informaci, že zpívat nedovedou: pokud se podaří odstranit bloky a ztuhlé návyky, pěkně zpívat dovede každý :-).Akce proběhne 22-23.5.2010, oba dny od 9 do 17 hodin.


Možnost přespat v místě konání ve vlastním spacáku.


Cena 1800,- Kč.Mgr. Zuzana Vlčinská vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové a systematický psychoterapeutický výcvik. Prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a pravidelně se účastní seminářů zaměřených na prožitkové souvislosti těla. Více než patnáct let se věnuje práci se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD "Poslyšte s radostí".


Doporučujeme: